НҮҮР ХУУДАС  |  БХАН-ИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛҮҮД  |  ХАМТРАН АЖИЛЛАГСАД  |  ЗУРГИЙН ЦОМОГ  |  ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ  |  ЧАТ  |  ЛИНКҮҮД
   Өнөөдөр: 2018 оны 12 сарын 17 өдөр Вэбийн хайлт
   Дэлгэрэнгүй хайлт    
Зургийн цомог
Нийт хандалтын тоо: 6442858
Зочин: 1
Одоо онлайн байгаа гишүүн: 0
Нийт бүртгэлтэй гишүүн: 663
Англи хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангид үгсийн санг заах аргазүйн зөвлөмж
Нийтэлсэн: Бүрэнжаргал
Огноо: 2007-11-07

Гадаад хэлийг сурахад юуны өм­нө үгийн нөөцтэй байх нь зайлш­гүй юм. Англи хэлний хичээлийг их дээд сургууль коллежид авиа зүй, хэл­зүй, үгсийн сан, яриа гэсэн ялга­вар­тайгаар заадаг нь ЕБС-ийн англи хэлний агуулгад тохирч байгааг судлан үзэж өөрийн бодол санаагаа гарган үндэслэл боловс­руу­­лалт хийлээ. Үгсийн санг заах зөвлөмж боловсруулахдаа урьд өмнө судлагдсан эрдэмтэн суд­лаач­дын судалгаа болон их дээд сур­гуульд заадаг үгсийн сангийн хи­чээлээс үндэслэсэн болно. Ий­мээс үгсийн санг заахдаа сургал­тын онол аргазүйн зарчим болох энгийнээс нарийнд гүехэнээс гүнз­гийд шилжүүлэх үндсэн зарчмыг баримтлан үгсийн санг хэлэлцүү­лэн хэлзүйн уялдаа холбоог аль болох оновчтой болгох шинээр эзэм­­шүү­лэх үгийн сангийн нэгж хэл­зүйн үзэгдлийн шүтэлцээ дав­тамжийг зохистой болгох, сэдвийг агуулгын хувьд суралцагч­дын танин мэдэхүйн хэрэгцээ сонир­холд нийцүүлэх зэрэг асууд­лыг анхаарах ёстой гэж үзэж байна.

Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ан­гид үгсийн санг заахдаа тухайн ангийн сурах бичиг болон бусад нэ­мэлт ном материалыг судлан үзэх ба үг зүйн ангилал хийж сэдэвчил­сэн аргаар, ойролцоо, төрөл  үгээр  баяжуулан заах  нь тухайн сэдэв до­тор байгаа үгийг судалж олон давтамжтай болгон сурагчдын үгсийн сангийн нөөцийг баяжуулах  юм.
Үгийн санг баяжуулж байгаа үгийн утгыг зураг схем, үйл хөдлөл зэ­рэг ямар нэг аргаар аль болох төрөлх хэлээр хэлэхгүйгээр ойл­гуу­лах аргыг хайж олох хэрэгтэй. Гэхдээ хийсвэр ойлголтыг хэлж өгөхөөс аргагүй юм.

 Энэ тохиолдолд үгийг өмнөх мэд­дэг үгстэй холбох, ижил төстэй эсвэл эсрэг утгатай гэх зэрэг олон ар­гаар ойлгуулж болно. Шинэ үг буюу тэдгээрийн утгыг ойлгуулах, тогтоолгоход сургалтын шинэлэг ар­гуудыг хэрэглэвэл сургалтын үр дүн илүү үр нөлөөтэй болох юм.         Гадаад хэлний сургалтанд тог­лоомын аргыг хэрэглэх сэтгэлзүйн болон аргазүйн үндэсийн талаар олон эрдэмтэд өөрсдийн бүтээл­дээ тусгасан байдаг. Хичээлд тог­лоомын аргуудаас зөв сонгон ав­бал хичээлийг явуулахад хялбар болж, сэтгэлзүйн таатай орчинг бүрдүүлж, хичээл маш үр дүнтэй болж өгнө.
Тоглоомын аргыг сургалтандаа хэрэглэхдээ суралцагчдын насны онцлогоос хамааран түүнд зориу­лаг­дах хугацаа, хэлбэр өөр өөр байж болно.

Судалгаанаас үзэхэд:

  • Тоглоом нь сурагчдын хи­чээлд оролцох идэвхийг өрнүүлнэ.
  • Тоглоом нь багш, сурагчийн харьцааг бий болгоно.
  • Тоглоом сурагчдыг өөрий­гөө бусадтай харьцуулж дүгнэх боломжийг олгоно.
  • Тоглоом нь үнэлгээний шинэ үзүүлэлтийг бий болгоно.
  • Тоглоомын явцад сурагчдад чөлөөтэй сэтгэн бодох, бололцоог олгон айж ичих, шийтгэл хариуц­лага, муу дүн авах гэсэн сэтгэлийн шаналлыг арилгах болно.

Англи хэлний сургалтанд доорх тоглоомын аргыг хэрэглэж болох юм.

  • Гинжин тоглоом
  • Дүрд тоглох
  • Зоос олох
  • Уралдаант тоглоом
  • Үг үүсгэх тоглоом гэх мэт

Үгсийн сангийн хичээлийг заахдаа булангийн арга, хэсгийн арга, шооны арга, марофон бичлэ­гийн арга, эвлүүлгийн арга гэх мэт сургалтын шинэлэг аргуудыг сургалтандаа ашиглах нь сурал­цагс­дын сурах идэвхийг өрнүүлэх, сургалтынхаа үр дүнг дээшлүүлж болно гэж үзэж байгаа юм.
  12 дугаар сар 2018  
Ням Д М Л П Б Б
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Логин нэр
Нууц үг
 

Шинээр бүртгүүлэх
Нууц үгээ мартсан уу?