НҮҮР ХУУДАС  |  БХАН-ИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛҮҮД  |  ХАМТРАН АЖИЛЛАГСАД  |  ЗУРГИЙН ЦОМОГ  |  ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ  |  ЧАТ  |  ЛИНКҮҮД
   Өнөөдөр: 2018 оны 12 сарын 11 өдөр Вэбийн хайлт
   Дэлгэрэнгүй хайлт    
Зургийн цомог
Нийт хандалтын тоо: 6429583
Зочин: 2
Одоо онлайн байгаа гишүүн: 0
Нийт бүртгэлтэй гишүүн: 663

Одоогийн Идэвхитэй Сэдвүүд

Хайлт
Боловсролын хууль
Сэдэв: Боловсролын хууль
Уншсан тоо: 75680
Нийт байгаа мэдээлэл: 1866
Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай
Бага, дунд боловсролын тухай хууль
Боловсролын тухай багц хууль, нэгдүгээр бүлэг
Хуулиуд хүчингүй болсонд тооцох тухай
Бага, дунд боловсролын тухай хуулийг дагаж мөрдөх тухай
Дээд боловсролын тухай хууль
Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль


Үндэсний хөтөлбөрүүд
Сэдэв: Үндэсний хөтөлбөрүүд
Уншсан тоо: 37445
Нийт байгаа мэдээлэл: 1947
Монгол бичигт сургах нь манай нийгмийн захиалга мөн
Гадаад хэлнээс яруу сайхан монгол хэлнээ орчуулахад хэлц үгийн үүрэг
“сургуулийн өмнөх боловсрол-2” үндэсний хөтөлбөр
Англи хэлний сургалтыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр
Албан бус боловсролыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
Зайны сургалтын үндэсний хөтөлбөр
“хyн амын эрyyл мэндийн боловсрол” yндэсний хөтөлбөр


Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр
Сэдэв: Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр
Уншсан тоо: 29819
Нийт байгаа мэдээлэл: 1895
Мэдээ:  ГИЙНЗГИЙРҮҮЛСЭН БОЛОН ТӨРӨЛЖҮҮЛСЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
Мэдээ:  Мэргэжлийн сургуульд суралцагчдад хөнгөлөлттэй зээл, тусламж олгох журам
Мэдээ:  Засгийн газрын 2000 оны 158 дугаар тогтоолын хавсралт
Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого
Боловсролын салбарт 1997-2005 онд хийх өөрчлөлтийн үндсэн чиглэл
Төрөөс оюутны сургалтын төлбөрийг санхyyжyyлэх журам
Монгол улсын засгийн газрын тогтоол


БСШУЯ-ны тушаал, журам
Сэдэв: БСШУЯ-ны тушаал, журам
Уншсан тоо: 94756
Нийт байгаа мэдээлэл: 1959
Мэдээ:  2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТ
Мэдээ:  2009-2010 оны хичээлийн жилийн зорилт
Багшийн мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам батлах тухай
Мэргэжил дээшлүүлэх журам батлах тухай
Багшлах эрх олгох, хасах журам батлах тухай
Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 2008-2012 îíû ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð áàòëàõ òóõàé
Түр аргачлал батлах тухай


Сургуулийн өмнөх боловсрол
Сэдэв: Сургуулийн өмнөх боловсрол
Уншсан тоо: 24250
Нийт байгаа мэдээлэл: 1922
Мэдээ:  “Алхам алхмаар” хөтөлбөрийн БҮСҮҮДИЙН СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ
Мэдээ:  Mongolian Education Alliance is looking for a qualified candidate for the position of program director of step by step program
Мэдээ:  “Алхам алхмаар хөтөлбөрийн бүсээр сонин юу байна?
Эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалтын танилцуулга
Сургуулийн өмнөх боловсролын агуулгын стандарт


Бага боловсролын агуулгын стандарт
Сэдэв: Бага боловсролын агуулгын стандарт
Уншсан тоо: 47333
Нийт байгаа мэдээлэл: 1890
Бага боловсролын агуулгын стандарт 1-р хэсэг
Бага боловсролын агуулгын стандарт 2-р хэсэг
Дуу хөгжмийн боловсролын стандарт
Сургуулийн өмнөх боловсролын өнөө ба ирээдүй


Суурь боловсрол
Сэдэв: Суурь боловсрол
Уншсан тоо: 89992
Нийт байгаа мэдээлэл: 1811
Та шалгалт өгөхөд хүүхдээ бүрэн бэлтгэгдсэн гэж үзэж байна уу?
2007 оны Ерөнхий Шалгалт авах цагийн хуваарь
Ерөнхий шалгалтаа өгөхөд бэлэн байна уу?
Суурь боловсролын агуулгын стандарт 2-р хэсэг
Суурь боловсролын агуулгын стандарт 1-р хэсэг
Суурь боловсролын агуулгын стандарт 3-р хэсэг
Суурь боловсроын агуулгын стандарт 4-р хэсэг


Бүрэн дунд боловсрол
Сэдэв: Бүрэн дунд боловсрол
Уншсан тоо: 75882
Нийт байгаа мэдээлэл: 1788
УКАЗКА
Мэдээ:  БСШУЯ-ны Улсын хяналтын албаны шалгалт Булган аймагт
Бүрэн дунд боловсролын агуулгын стандарт 1-р хэсэг
Бүрэн дунд боловсролын агуулгын стандарт 2-р хэсэг


Тусгай хэрэгцээт боловсрол
Сэдэв: Тусгай хэрэгцээт боловсрол
Уншсан тоо: 20139
Нийт байгаа мэдээлэл: 1868
Мэдээ:  Экологийн боловсрол төсөл хэрэгжинэ
Мэдээ:  Миний Улаанбаатар аялал боллоо
Мэдээ:  Тусгай хэрэгцээт боловсролын стандарт
Тусгай хэрэгцээт боловсролын стандарт
Тусгай хэрэгцээт боловсролын стандарт


Дүйцсэн боловсрол
Сэдэв: Дүйцсэн боловсрол
Уншсан тоо: 3942
Нийт байгаа мэдээлэл: 1827
Дүйцсэн боловсролын стандарт


Бидний тухай
Сэдэв: Бидний тухай
Уншсан тоо: 9233
Нийт байгаа мэдээлэл: 1863
Мэдээ:  Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн - нэг өдөр
Мэдээ:  Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг
Мэдээ:  Mongolian Educational Alliance


БХАН-ИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛҮҮД
Сэдэв: БХАН-ИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛҮҮД
Уншсан тоо: 65569
Нийт байгаа мэдээлэл: 1879
Мэдээ:  MONGOLIAN EDUCATION ALLIANCE IS LOOKING FOR A QUALIFIED CANDIDATE FOR THE POSITION OF FUNDRAISING MANAGER
БХАН-Үйл ажиллагаа-Үр дүн
Мэдээ:  Бүх нийтийн боловсролын "Үр дүнд түргэн хүрэх санаачилгын түншлэл" хөтөлбөрийн сургалтууд эхэллээ
Мэдээ:  Төсөл амжилттай хэрэгжиж байна
Мэдээ:  Бид бүхнийг чадна
Мэдээ:  “Боловсролд тэгш хамруулан сургах төсөл” хэрэгжиж эхэллээ
АЛХАМ АЛХМААР ХӨТӨЛБӨР


Хамтран ажиллагсад
Сэдэв: Хамтран ажиллагсад
Уншсан тоо: 45462
Нийт байгаа мэдээлэл: 1902
Мэдээ:  "Сургуулийн менежемент" сургалт болов
Мэдээ:  Бугат хотын Монгол үндэсний бага сургуульд зочиллоо
Мэдээ:  МОНГОЛЫН ХӨГЖЛИЙН ЗАХ -2007
Мэдээ:  Төвийн бүсийн захирлуудын уулзалт боллоо
Мэдээ:  VSO Education Programme
Мэдээ:  VSO-ийн Монгол дахь салбарын Боловсролын хөтөлбөрөөр ...
Мэдээ:  "Нээлттэй сургууль" хөтөлбөр Төв аймагт ажиллав


Сургуулийн хөгжил
Сэдэв: Сургуулийн хөгжил
Уншсан тоо: 19756
Нийт байгаа мэдээлэл: 1913
Мэдээ:  ЕБС-ИУДЫН ХАЯГИЙГ АНХААРАЛДАА АВААСАЙ
МАНАН ДУНД ДЭЛБЭЭЛСЭН ЦЭЦЭГ
Мэдээ:  “Хүчирхийлэлгүй сургууль” аян
Мэдээ:  Emerging leaders for a new policy era: Educational leadership in transitioning societies
Мэдээ:  Оюуны Ундраа бага сургуулиар
Мэдээ:  Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтын төвийн тайлан
Төсөлт хичээлийн тайлан зохион байгууллаа


Багшийн хөгжил
Сэдэв: Багшийн хөгжил
Уншсан тоо: 109893
Нийт байгаа мэдээлэл: 1968
Мэдээ:  ЮНЕСКО БА МОНГОЛЫН БОЛОВСРОЛ
Мэдээ:  “Мульти медиа” хичээлийн уралдаан боллоо
TEACHER STANDARD
Мэдээ:  “Би- залуу багш”хөтөлбөрийн шилдгүүд тодров
Багш өөрийгөө хөгжүүлэх нь
Мэдээ:  Яруу найргийн өдөрлөг боллоо
Мэдээ:  Багш нар тангарагтай болов


Олон нийтийн оролцоо
Сэдэв: Олон нийтийн оролцоо
Уншсан тоо: 4947
Нийт байгаа мэдээлэл: 1856
Мэдээ:  Налайхчууд төсвөө нээлттэй болгоно
Хүүхдийг хөгжүүлэхэд эцэг эхчүүдийн үүрэг оролцоо чухал


Хичээлээс гадуур хүүхдийг хөгжүүлэх
Сэдэв: Хичээлээс гадуур хүүхдийг хөгжүүлэх
Уншсан тоо: 28987
Нийт байгаа мэдээлэл: 1931
ХИЧЭЭЛ ТУРШЛАГЫН ТАЛБАЙ
Мэдээ:  “ХАМГААЛАХ БҮСЭЭ ХЭРЭГЛЭЦГЭЭЕ” УРАЛДААНЫ ШИЛДЭГҮҮД ТОДОРЛОО
Мэдээ:  Сурагчаа хөгжүүлэх нэг санал
Мэдээ:  “Номын гэр”-тээ байх сайхан
Мэдээ:  Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтын төв
Мэдээ:  Төгөлдөр хуурын гоцлол тгололт
Мэдээ:  ­­“Номын гэр”-ийн эзэд өргөөндөө тухаллаа


Сургууль, багшийн хөгжил
Сэдэв: Сургууль, багшийн хөгжил
Уншсан тоо: 53467
Нийт байгаа мэдээлэл: 1900
Мэдээ:  ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА
Мэдээ:  БАГШ, СУРАЛЦАГЧИЙН ЁС СУРТАХУУНЫ ХАРИЛЦАА
Мэдээ:  “Цаст-Алтай” цогцолбороор
Мэдээ:  Орос хэлний үзүүлэх ажил явуулав
Сурлага гэж чухам юу вэ?
Мэдээ:  Оюуны Ундраа сургуулиар
Мэдээ:  Манай сургууль-Нээлттэй сургууль


Бага насны хүүхдийн хөгжил
Сэдэв: Бага насны хүүхдийн хөгжил
Уншсан тоо: 35765
Нийт байгаа мэдээлэл: 1904
ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦАА БА ХҮҮХДИЙН ХҮМҮҮЖИЛ, ТӨЛӨВШЛИЙН АСУУДАЛД
Мэдээ:  “Цаст-Алтай” цогцолбор Ховд аймагт анхны “Хүүхэд бүрт нэг компьютер” төсөл хэрэгжүүлэгч сургууль боллоо
Мэдээ:  Хүүхдийн хүмүүжил
Мэдээ:  “Шинэ-санаа, сэтгэлгээ” үзүүлэнгийн уралдаан болов
Мэдээ:  Судалгаанд тулгуурлан хүүхдийг хөгжүүлж төлөвшүүлэх нь
Мэдээ:  Уралдаанд амжилттай оролцлоо
Мэдээ:  Боловсролын шинэчлэлд-Төрийн бус байгууллагуудын оролцоо


Хүүхэд залуучуудын хөгжил
Сэдэв: Хүүхэд залуучуудын хөгжил
Уншсан тоо: 81339
Нийт байгаа мэдээлэл: 1901
Мэдээ:  ГЭРТЭЭ ХАРИХ ЗАМ НЭВТРҮҮЛГИЙН ТАЛААР
Мэдээ:  УРАЛДААНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦООРОЙ
Мэдээ:  YOUTUBE-ВИДЕО БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНД ОРОЛЦООРОЙ
Мэдээ:  STUDENT EXCHANGE BETWEEN FINLAND AND MONGOLIA
CALL FOR YOUTUBE VIDEO COMPETITION
Мэдээ:  Хүүхдүүд “Номын гэр”-тээ баяраа тэмдэглэлээ
“Номын гайхамшиг” төсөл хэрэгжүүллээ


Боловсрол судлал
Сэдэв: Боловсрол судлал
Уншсан тоо: 134932
Нийт байгаа мэдээлэл: 1914
БОЛОВСРОЛЫГ КЭМБРИЖЧИЛЭХ НЬ УХРАЛТ МӨН, ХАРИН УРВАЛТ УУ?
ГИТА ШТЕЙНЕР-ХАМСИ: ГАДНААС ЗЭЭЛЖ БОЛДОГГҮЙ МАШ ЧУХАЛ ЗҮЙЛ БОЛ БОЛОВСРОЛЫН АГУУЛГА
Мэдээ:  Хөгжмийн боловсролын тухай ярилцья
Мэдээ:  Суралцагчдын суралцах үйл ажиллагааны фрактал тогтоц
SALARY STRUCTURE OF GENERAL EDUCATION SCHOOL TEACHERS
Establishing the amount of salary supplement for employees of the education sector
UNESCO-Global Monitoring Report 2009


Сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн
Сэдэв: Сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн
Уншсан тоо: 49133
Нийт байгаа мэдээлэл: 1887
Сургалтын орчны талаарх судлаачийн ойлголт
Мэдээ:  Ерөнхий боловсролын сургуулиуд нэг төрлийн сурах бичиг хэрэглэнэ
Мэдээ:  Ерөнхий боловсролын сургуулийн англи хэлний сурах бичигт дүгнэлт хийв
Мэдээ:  Бага, дунд боловсролын сургалтанд хэрэглэх сурах бичгийн талаар баримтлах чиглэл
Мэдээ:  Сурах бичгийн эх зохиолыг бичих баг шалгаруулах уралдаан
Ерөнхий боловсролын сурах бичгийн чанар, хvрэлцээ, хангамжийн байдал
Сурах бичгийн хэвлэлт, тvгээлттэй холбогдсон санал


Сургалтын хөтөлбөр
Сэдэв: Сургалтын хөтөлбөр
Уншсан тоо: 78940
Нийт байгаа мэдээлэл: 1895
Сургалтын хөтөлбөр
Мэдээ:  Сургалт боллоо
ХӨТӨЛБӨРИЙН ОЛОН ТАЛТ ТЭНЦВЭРТ ЗАГВАР
Бүтээлч сэтгэлгээний стандартууд, үнэмлэх олгох журам
Экологийн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийг оновчлох асуудалд
Эрvvл мэндийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох асуудалд
Прагматик сургалтын хөгжлийн стратеги


Сургалтын идэвхтэй аргууд
Сэдэв: Сургалтын идэвхтэй аргууд
Уншсан тоо: 156837
Нийт байгаа мэдээлэл: 1900
Хүлэмжийн англи хэл ба гадаад хэлийг бодит ертөнцтэй холбон заах нь
Мөс хайлуулах аргуудаас
Мэдээ:  'Багшийн сонгон' анги шинээр нээлээ
Мэдээ:  Байгалиа хайрлая сэдэвт уралдаан зарлалаа
Мэдээ:  Уламжлалт ур чадварын уралдааны тухай
СУРГАЛТЫН ШИНЭЛЭГ АРГУУДААС
Мэдээ:  ШИЛДЭГ СУРГАЛТЫН ХЄТЄЛБЄР, БYТЭЭЛИЙН САН ШАЛГАРУУЛАВ


Боловсролын судалгаа
Сэдэв: Боловсролын судалгаа
Уншсан тоо: 78267
Нийт байгаа мэдээлэл: 1907
Мэдээ:   НИЙГМИЙН ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДЭД БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХҮРГЭХ НЬ
TARGETING STRATEGIES FOR THE POOR: EMPIRICAL STUDIES ON FUNDING FORMULA, SCHOOL UNIFORM AND KINDERGARTEN FREE MEAL PROGRAM IN MONGOLIA
Мэдээ:  ТӨРӨӨС ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ХООЛЫГ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Мэдээ:  СУРАГЧИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ҮНИЙГ БУУРУУЛАХ БОЛОМЖ: СТАНДАРТЧЛАХ, ЭНГИЙН БОЛГОХ БОЛОН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ТАЛААР
Мэдээ:  ЕБС-ИЙН “НОРМАТИВ ЗАРДАЛД СУУРИЛСАН” САНХҮҮЖИЛТЫН АРГАЧЛАЛЫГ ШИНЭЧЛЭХ САНАЛ
THE KINDERGARTEN FREE MEAL PROGRAM IN MONGOLIA
SCHOOL UNIFORM COST REDUCTION STUDY: STANDARDIZATION, SIMPLIFICATION AND SUPPLY POLICY


Монгол боловсрол
Сэдэв: Монгол боловсрол
Уншсан тоо: 47000
Нийт байгаа мэдээлэл: 1723
ЭЦЭГ ХҮН БОЛ ӨРХ ГЭРИЙН ТӨДИЙГҮЙ УЛСЫН БАГШ
“ГЭРИЙН СУРГУУЛЬ”-ИЙН ААВ-БАГШ
“ГЭРИЙН СУРГУУЛЬ”-ИЙН ЭЭЖ-БАГШ
Монгол хэлний хичээл ба өнөөгийн шаардлага
МОНГОЛЫН БАГШ НАРЫН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖ
Монголын багш нарын анхдугаар зөвлөгөөнөөс төр, олон нийт, аж ахуйн нэгж байгууллага, эцэг эх, иргэдэд хандаж гаргасан УРИАЛГА
Чиг залуур зөв бол үйл ажиллагаа зөв хөтлөгдөнө


Боловсролд тэгш хамруулах нь
Сэдэв: Боловсролд тэгш хамруулах нь
Уншсан тоо: 7455
Нийт байгаа мэдээлэл: 1881
Анатоми-физиологийн парадигмаас –Боловсролын парадигмд шилжиж
"Боломж" төсөл хэрэгжиж байна


Электрон номын сан
Сэдэв: Электрон номын сан
Уншсан тоо: 4226
Нийт байгаа мэдээлэл: 1867


Хүүхдэд ээлтэй сургууль
Сэдэв: Хүүхдэд ээлтэй сургууль
Уншсан тоо: 37496
Нийт байгаа мэдээлэл: 1879
“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” БОЛОХООР ЗОРЬЖ БУЙ СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАЯНГОЛ СУМЫН СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТЫН БОДЛОГО
Модуль 9. Хүчирхийлэлгүй сургууль
Модуль 8. Сургуульд тэгш боломжтой, суралцах таатай орчинг бүрдүүлэх арга зүй
Модуль 7. Амьдрах ухаанд суралцах нь
МОДУЛЬ 6. Сургуульд гэр бүл, олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан түншлэлийг хөгжүүлэх арга зам
Модуль 5. Тэгш боломжтой, суралцах таатай орчинг сургуульд бүрдүүлэх арга зүй
Модуль 4. Сургуулийн нийгэм-сэтгэл зүйн орчинг бүрдүүлэх нь


Салбарын үнэлгээ / Стратеги
Сэдэв: Салбарын үнэлгээ / Стратеги
Уншсан тоо: 16567
Нийт байгаа мэдээлэл: 1907
Мэдээ:  MANAGEMENT, ORGANIZATION, MONITORING AND EVALUATION OF MASTER PLAN
Мэдээ:  ESTIMATIONS OF NEEDS AND FUNDS
EXECUTIVE SUMMARY OF THE MSASTER PLAN
GLOSSARY
TEMPORARY PAGE
DEVELOPING THE MONGOLIA EDUCATION SECTOR STRATEGY
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР


Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх
Сэдэв: Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх
Уншсан тоо: 7547
Нийт байгаа мэдээлэл: 1884
MONGOLIAN TEACHER EDUCATION REFORM PROGRAM
EDUCATION DEVELOPMENT PROGRAM: MONGOLIA
NATIONAL PROGRAMME ON PRE-SERVICE AND IN-SERVICE TRAINING OF PRIMARY AND SECONDARY TEACHERS
DEVELOPING THE MONGOLIA EDUCATION SECTOR STRATEGY
12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ХҮРЭЭ


Төсөл, хөтөлбөрүүд
Сэдэв: Төсөл, хөтөлбөрүүд
Уншсан тоо: 8982
Нийт байгаа мэдээлэл: 1888
Мэдээ:  “НЭГ ДЭЛХИЙ-НЭГ СУРГУУЛЬ” ТӨСЛИЙН ТУХАЙД
Мэдээ:  БХАН-ЭЭС “НЭГ ДЭЛХИЙ НЭГ СУРГУУЛЬ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА
Мэдээ:  ONE WORLD IN SCHOOLS
ADB-COUNTRY STRATEGY AND PROGRAM OF MONGOLIA


Сурах бичиг
Сэдэв: Сурах бичиг
Уншсан тоо: 2510
Нийт байгаа мэдээлэл: 1808
TEXTBOOK STANDARD


Дээд боловсрол
Сэдэв: Дээд боловсрол
Уншсан тоо: 3022
Нийт байгаа мэдээлэл: 1899
HIGHER EDUCATION MID-TERM ACTION PLAN
WHAT IS THE MAJOR PROBLEM THAT YOUR UNIVERSITY IS FACING?


Сургуулийн өмнөх боловсрол (EL)
Сэдэв: Сургуулийн өмнөх боловсрол (EL)
Уншсан тоо: 1602
Нийт байгаа мэдээлэл: 1851
EARLY CHILDHOOD EDUCATION MID-TERM ACTION PLAN


Бага, дунд боловсрол
Сэдэв: Бага, дунд боловсрол
Уншсан тоо: 7122
Нийт байгаа мэдээлэл: 1837
Мэдээ:  СУРАГЧДЫГ БАГААР АЖИЛЛУУЛАХ НЬ ОЛОН ТАЛЫН АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ
Мэдээ:  БАГА БОЛОВСРОЛЫН ХАМРАН СУРГАЛТЫН ЧАНАР, ҮР ДҮН
PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION MID-TERM ACTION PLAN


Албан бус боловсрол
Сэдэв: Албан бус боловсрол
Уншсан тоо: 1261
Нийт байгаа мэдээлэл: 1
NON-FORMAL AND ADULT EDUCATION MID-TERM ACTION PLAN


Мэргэжлийн боловсрол
Сэдэв: Мэргэжлийн боловсрол
Уншсан тоо: 2168
Нийт байгаа мэдээлэл: 1862
VOCATIONAL EDUCATION PROJECT (MCC)
VOCATIONAL TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION MID-TERM ACTION PLAN


Статистик
Сэдэв: Статистик
Уншсан тоо: 5042
Нийт байгаа мэдээлэл: 1898
Мэдээ:  STATE BUDGET AND EDUCATIONAL EXPENDITURE, ESTIMATIONS OF DEFICIENT RESOUCES
Мэдээ:  ESTIMATIONS OF NEEDED FUNDS


Боловсролыг бүх нийтэд
Сэдэв: Боловсролыг бүх нийтэд
Уншсан тоо: 17788
Нийт байгаа мэдээлэл: 1878
"Сургуулийн төсөвт-Эцэг эхийн оролцоо" мониторингийн үр дүнгээс
"Иргэний нийгмийн боловсролын сан" санаачилга
Иргэний нийгэм гэж юу гээч амьтан бэ?
Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн үнэт зүйлс, зарчим, гишүүнчлэл
Монголын иргэний нийгмийн эвслийн стратеги, хамтын ажиллагааны хэлбэр, зарчим
Боловсролыг бүх нийтэд: Дэлхийн болон бүс нутгийн контекст ба асуудлууд
БОЛОВСРОЛ: Мөнгө ба хариуцлага түргэн үнэлгээний үр дүнгээс


English version
Сэдэв: English version
Уншсан тоо: 1405
Нийт байгаа мэдээлэл: 1879
ADB-COUNTRY STRATEGY AND PROGRAM UPDATE


  12 дугаар сар 2018  
Ням Д М Л П Б Б
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Логин нэр
Нууц үг
 

Шинээр бүртгүүлэх
Нууц үгээ мартсан уу?